in تعليم by

wat is iemand die niet bij machte is om te spreken bijvoorbeeld door verbazing, The content site is one of the sites that provide the service of answering general questions and solving puzzles and crossword puzzles

Where the content site is primarily interested in answering your questions in all areas, including solving puzzles and crossword puzzles

And you can ask questions on the content site through the word “Ask a question” at the top of the site, where we answer your questions in a short time

wat is iemand die niet bij machte is om te spreken bijvoorbeeld door verbazing

mensen niet dezelfde taal spreken (maar ook wanneer bijvoorbeeld kinderen nog niet ... staat het de leerkracht vrij om het filmpje te vervangen door een ...

1 Answer

0 votes
by
 
Best answer
wat is iemand die niet bij machte is om te spreken bijvoorbeeld door verbazing

Related questions

1 answer
1 answer
1 answer
Welcome to Alm3tmd Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...